Wspieraj Seniora - grafika

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

W  ramach programu Wspieraj Seniora została uruchomiona infolinia. Dzwoniąc pod w/w numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty mowa tu o zakupach pierwszej potrzeby tj. artykuły higieniczne, spożywcze i leki. Koszty zakupów pokryje senior.
Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia.