wegiel

W celu określenia realnej wielkości zapotrzebowania i opracowania systemu sprzedaży/dystrybucji Urząd Miejski w Jarocinie zwraca się z apelem do mieszkańców, aby zgłaszali swoją chęć zakupu węgla.

Cena węgla nie będzie wyższa niż 2 tys. zł za tonę.

JAK ZGŁOSIĆ ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL?
 – telefonicznie pod numerem:
62 749 95 57 lub 62 749 96 29
– lub wypełniając wstępną deklarację (druk w załączeniu), którą można:
– przesłać na adres: Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin,
– złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (ul. Kościuszki 15b- budynek JAR),
– przesłać na skrzynkę ePUAP Urzędu Miejskiego,
– przesłać na adres e-mail: cieplemieszkanie@jarocin.pl,
– albo mailowo pod adresem: cieplemieszkanie@jarocin.pl

Po wejściu w życie ustawy zostanie udostępniony wniosek, który będzie trzeba złożyć, aby sprzedaż mogła zostać dokonana.

Informacje dotyczące zapotrzebowania będą zbierane do 7 listopada.

Dokumenty do pobrania:
1. Informacja dla mieszkańców
2. Deklaracja