zbadaj się

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu rozpoczyna realizację programu pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego”.


W ramach projektu każdy uczestnik zostaje objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, tj.:

– badaniem na obecność krwi utajonej w kale,
– powtórnym badaniem na obecność krwi utajonej w kale, w przypadku
nieprawidłowego wyniku pierwszego badania,
– bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią, w przypadku
podwójnego dodatniego wyniku na obecność krwi utajonej (łącznie z
pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania).

Warunki udziału w projekcie:

wiek 50 – 74 lat,

udział w spotkaniu edukacyjnym poprzedzającym badanie,

wypełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz
oświadczenia uczestnika projektu,

dostarczenie w wyznaczonym terminie próbki do badania.

Spotkanie i badania profilaktyczne dla mieszkańców w wieku 50-74 lat odbędą się jeden raz w czasie trwania całego projektu, tj. w latach 2020-2023, co oznacza, że dla podanej grupy wiekowej są jedyną okazją do wykonania tego rodzaju bezpłatnego badania profilaktycznego.

Projekt „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowany przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023″ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.