Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)

Centrum Usług Społecznych w Jarocinie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie albo nieodwracalne choroby zagrażające życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu dostępne są w siedzibie Ośrodka w Jarocinie w godzinach pracy Ośrodka.

Wszelkie informacje na temat świadczenia można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-za-zyciem


DOKUMENTY