Zarządzenia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Jarocinie (dawniej: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie):

Zarządzenie nr 13/2016
w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach pomocy rzeczowej w formie posiłku albo w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Pobierz

Zarządzenie nr 12/2016
w sprawie szczegółowych zasad ustalenia wysokości zasiłku celowego przyznawanego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiana na lata 2014-2020.

Pobierz